El lloc web i el domini www.cinemesroses.com corresponen a CINEMES ROSES SL (CINEMES ROSES), amb NIF B17592197, domicili a Gran Via de Pau Casals 250, 17480 Roses (Girona), adreça electrònica cinemesroses@hotmail.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a CINEMES ROSES, oa tercers que n’han autoritzat l’ús. CINEMES ROSES presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de la vostra activitat i publicitat. Autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De manera general, queda prohibida la seva reproducció i explotació per qualsevol mitjà, així com la seva transformació o alteració. La utilització de les imatges, els dissenys o els textos està autoritzada únicament per a usos personals, sense possibilitat de reutilització o difusió fora de l’àmbit personal. CINEMES ROSES es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena a CINEMES ROSES.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

CINEMES ROSES actua amb la màxima diligència possible en l’actualització dels continguts d’aquesta web, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per aquest motiu, excepte en el cas de la compra d’entrades on line, CINEMES ROSES no es fa responsable dels errors puntuals que puguin existir a la informació sobre la programació. CINEMES ROSES inclou enllaços a altres llocs web amb finalitats informatives. No obstant això, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i el respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.